Работилница-Обуки, мерки и политики за вработување

Цел и специфични очекувања од настанот : Запознавање на жените со Активни програми , мерки за вработување и услуги на пазарот на труд ,заинтересираноста и  користење од страна на жените. Седумнаесет  жени од село Горобинци се запознаа со трите мерки , подигната свесност и искажаа заинтересираност и можност за нивно користење.Се презентираа  три  мерки и …

Работилница-Обуки, мерки и политики за вработување Read More »

Работилница- Застапување и нивниот придонес во развојот на нивните заедници

Цел и специфични очекувања од настанот : Жените од Лозово и Дорфулија да се стекнат со знаење како можат да се вклучат во креирање на јавни политики-застапување преку акции кои ќе влијаат на политиките. На средбата беше разговарано за како жените да се вклучат во застапувачките акции со цел да им се решат проблемите, и …

Работилница- Застапување и нивниот придонес во развојот на нивните заедници Read More »

Буџетска писменост со жените од Ерџелија, Мустафино и Амзабегово

Цел и специфични очекувања од настанот : Целта на средбата е запознавање на жените со програмите и буџетот на општина Свети Николе, и досегашни истакнати проблеми со кои се соочуваат жените. Во програмите и буџетот за с.Ерџелија предвидено е во Програмата за образование, Изградба на балон спортска сала во ООУ Даме Груев, во Програмата за …

Буџетска писменост со жените од Ерџелија, Мустафино и Амзабегово Read More »

Прва едукативна работилница со жените од СОПОТ за Буџетска писменост

На ден 28.04.2022 година во село Сопот се оддржа првата едукативна работилица за буџетска писменост во рамки на Институционалниот грант финансиран од Акција Здруженска. На работолницата воведно излагање имање претседателката Ирина Поцкова која објасни која е целта на оваа работилница. Потоа беа презентирани кои се надлежности на општината, како и контакт лица за одредени надлежности …

Прва едукативна работилница со жените од СОПОТ за Буџетска писменост Read More »

Вклучи се, да бидеш гласна против маргинализација

Времетраење: 21/07/2023-20/01/2024 Локација: општина Свети Николе и општина Лозово Имплементатор: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе Акцијата е подржана од Механизмот за граѓанска отпорност (МГО) ЕУ во рамки на проектот финансиран од ЕУ “ Техничка помош за подобрување овозможувачка средина за граѓански организации во Република Северна Македонија”. Цел: Oвозможување на ГО да креираат и …

Вклучи се, да бидеш гласна против маргинализација Read More »

Консултативно планирачка средба

Програма за учество на жените 09/11/2023 На 09.11.2023 година во салата на општина Свети Николе се одржа консултативно планирачка средба со жени од 7 рурални средини од општина Свети Николе и  општина Лозово. Цел: Претставничките на женските кружоци од Ерџелија , Мустафино , Амзабегово , Сопот , Горобинци, Лозово и Дорфулија  дискутираат за  претходно детектираните …

Консултативно планирачка средба Read More »

Мрежен состанок Охрид

Програма за учество на жените     06 –  08 Октомври 2023 година Цел на состанокот беше да се дискутираат постигнувањата и предизвиците на зајакнување на моќта на жените и родовата еднаквост во општина Свети Николе и општина Лозово. Согледување на промените кои се случиле кај жените по веќе одржани   едукативни работилници и по спроведените дополнителни консултации …

Мрежен состанок Охрид Read More »

Работилница за застапување во Лозово

Програма за учество на жените 22.09.2023 Цел на оваа работилница беше жените од руралните средини да стекнат вештини за успешно застапување за нивните приоритети. Преку практична работа да стекнат знаења за елементите на планот за застапување. Секоја група разви план за застапување за најприоритетните прашања. Заклучок: Жените имаат основни познавања за застапување на нивните приоритети, …

Работилница за застапување во Лозово Read More »

Работилница за застапување во Свети Николе

Програма за учество на жените 21/09/2023 Цел на оваа работилница беше жените од руралните средини да стекнат вештини за успешно застапување за нивните приоритети. Преку практична работа да стекнат знаења за елементите на планот за застапување. Секоја група разви план за застапување за најприоритетните прашања. Се донесоа следните заклучоци: Жените имаат основни познавања за застапување …

Работилница за застапување во Свети Николе Read More »