Uncategorized

Кампања: Гушни ја еднаквоста

За еднакви плати на исти работни места со мажите За еднакви можности при вработување За општество без насилство За подобри услови за живот во селата За економска независност, За подршка и еднаква можност на жени претприемачки Кампањата Гушни ја еднаквоста се спроведува во месец Март по повод 8 -ми Март Денот на жената,

ЈАВНА ДЕБАТА ПО ПОВОД 8 ми Март во организација на ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА НА ЖЕНИ ГИЖ СВЕТИ НИКОЛЕ

Средбата започна со воведно излагање на претседателката на ГИЖ Ирина Поцкова.Таа ја презентираше досегашната работа на ГИЖ , пред за истражувањата кои во текот на 2022 година ГИЖ ги спроведе да се согледат одредени работи како за економското зајакнување на жените, функционалноста на комисијата за еднакви можности на жените и мажите и истражување кое беше …

ЈАВНА ДЕБАТА ПО ПОВОД 8 ми Март во организација на ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА НА ЖЕНИ ГИЖ СВЕТИ НИКОЛЕ Read More »

Работилница-Обуки, мерки и политики за вработување

Цел и специфични очекувања од настанот : Запознавање на жените со Активни програми , мерки за вработување и услуги на пазарот на труд ,заинтересираноста и  користење од страна на жените. Седумнаесет  жени од село Горобинци се запознаа со трите мерки , подигната свесност и искажаа заинтересираност и можност за нивно користење.Се презентираа  три  мерки и …

Работилница-Обуки, мерки и политики за вработување Read More »