Мрежен состанок Охрид

Програма за учество на жените     06 –  08 Октомври 2023 година

Цел на состанокот беше да се дискутираат постигнувањата и предизвиците на зајакнување на моќта на жените и родовата еднаквост во општина Свети Николе и општина Лозово. Согледување на промените кои се случиле кај жените по веќе одржани   едукативни работилници и по спроведените дополнителни консултации со други жени на терен  во осознавањето на важноста на улогата на жените во самостојно истакнување на своите потреби и приоритети ,и нивното влијание и учество во донесување одлуки на локално ниво.