Проекти

Вклучи се, да бидеш гласна против маргинализација

Времетраење: 21/07/2023-20/01/2024 Локација: општина Свети Николе и општина Лозово Имплементатор: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе Акцијата е подржана од Механизмот за граѓанска отпорност (МГО) ЕУ во рамки на проектот финансиран од ЕУ “ Техничка помош за подобрување овозможувачка средина за граѓански организации во Република Северна Македонија”. Цел: Oвозможување на ГО да креираат и …

Вклучи се, да бидеш гласна против маргинализација Read More »

Консултативно планирачка средба

Програма за учество на жените 09/11/2023 На 09.11.2023 година во салата на општина Свети Николе се одржа консултативно планирачка средба со жени од 7 рурални средини од општина Свети Николе и  општина Лозово. Цел: Претставничките на женските кружоци од Ерџелија , Мустафино , Амзабегово , Сопот , Горобинци, Лозово и Дорфулија  дискутираат за  претходно детектираните …

Консултативно планирачка средба Read More »

Мрежен состанок Охрид

Програма за учество на жените     06 –  08 Октомври 2023 година Цел на состанокот беше да се дискутираат постигнувањата и предизвиците на зајакнување на моќта на жените и родовата еднаквост во општина Свети Николе и општина Лозово. Согледување на промените кои се случиле кај жените по веќе одржани   едукативни работилници и по спроведените дополнителни консултации …

Мрежен состанок Охрид Read More »

Работилница за застапување во Лозово

Програма за учество на жените 22.09.2023 Цел на оваа работилница беше жените од руралните средини да стекнат вештини за успешно застапување за нивните приоритети. Преку практична работа да стекнат знаења за елементите на планот за застапување. Секоја група разви план за застапување за најприоритетните прашања. Заклучок: Жените имаат основни познавања за застапување на нивните приоритети, …

Работилница за застапување во Лозово Read More »

Работилница за застапување во Свети Николе

Програма за учество на жените 21/09/2023 Цел на оваа работилница беше жените од руралните средини да стекнат вештини за успешно застапување за нивните приоритети. Преку практична работа да стекнат знаења за елементите на планот за застапување. Секоја група разви план за застапување за најприоритетните прашања. Се донесоа следните заклучоци: Жените имаат основни познавања за застапување …

Работилница за застапување во Свети Николе Read More »