Жените претприемачки се претставија на вториот регионален саем за социјални претпријатија во Неготино

.Граѓанска иницијатива ГИЖ од Свети Николе, во соработка со НВО Инфоцентар, на 5 жени од свети Николе и Ерџелија , на вториот регионален саем на социјални претпријатија од Вардарскиот регион кој се оддржа  на 06 октомври 2022 на градскиот плоштад во општина Неготино

Тие се преставија  со свои производи, домашна лозова ракија, домашно вино, маџун, ореви, грав, јаболка , рачно плетени украсни корпи и друго..

Активноста беше поддржана од НВО Инфоцентар  со идеја здружување, економско зајакнување и активно учество на жените од општините Свети Николе.