Акција – Жените за чисто Мустафино

На 29 декември 2021 год. со почеток во 11:00 часот, во село Мустафино на претходно утврдени локации со помош на аниматорките од село Мустафино, се поставиа 15 канти за отпадоци како донација од НВО ИНФО Центар – Скопје. Како резултат на долгогодишната соработка со жените од село Мустафино, и на честите средби во селото тие изјавуваа дека и е потребно канти и контејнери, и дека луѓето го фрлаат ѓубрето и се ствараат депонии.

Во селото два пати неделно поминуваат екипите од ЈКП за да го собираат ѓубрето. Кантите се поставени на локации каде што претежно живеат стари изнемоштени лица  И на кои им е неопходно, каде што на големо растојание се поставени контејнерите.  Исто така, беа присутни повеќе жители и мажи и жени од село Мустафино, кои покажаа голем интерес и беа позитивно изненадени од наша страна, заблагодарувајќи се на нашата помош. Сметаме дека оваа акција ќе придонесе за чиста средина и повеќе нема да се прават депонии.

Акцијата е дел од проектот Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво