15 Октомври – Меѓународен ден на руралната жена

На 15 Октомври секоја година се одбележува Меѓународниот ден на руралните жени. Овој ден ја одбележува клучната улога што жените ја играат во обезбедувањето на одржливост на руралните домаќинства и заедници.

На глобално ниво, жените сочинуваат 43 проценти од земјоделската работна сила и играат клучна улога во поддршката на безбедноста на храната во домаќинствата и во заедницата. Но, структурните бариери и дискриминаторските општествени норми продолжуваат да ја ограничуваат моќта на жените за донесување одлуки и политичкото учество во руралните домаќинства и заедници.

Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ, покрај долгогодишното искуство и соработка со руралните жени има чест да ја искаже поддршката кон нив. Меѓународниот ден на руралните жени е погодно време да ги направиме посилни гласовите на руралните жени. Руралните жени претставуваат значителен и витален удел на човештвото. Да ги поддржиме руралните жени , тие се дел од нашата заедница!