15 Октомври – Меѓународен ден на руралната жена

На 15 Октомври секоја година се одбележува Меѓународниот ден на руралните жени. Овој ден ја одбележува клучната улога што жените ја играат во обезбедувањето на одржливост на руралните домаќинства и заедници. На глобално ниво, жените сочинуваат 43 проценти од земјоделската работна сила и играат клучна улога во поддршката на безбедноста на храната во домаќинствата и …

15 Октомври – Меѓународен ден на руралната жена Read More »