Сопот

Акција-уредување на училишниот двор и пикник во село Сопот

Цел и специфични очекувања од настанот: Дружба со женски кружоци и средување на дворот во училиштето во Сопот Идејата  за пикник во село Сопот произлезе од жените од село Дорфулија .Тие предложија на пикникот да бидат поканети и жените од  останатите кружоци , на тој начин ќе разменат меѓусебни искуства .Идеата  беше прифатена од страна …

Акција-уредување на училишниот двор и пикник во село Сопот Read More »

Прва едукативна работилница со жените од СОПОТ за Буџетска писменост

На ден 28.04.2022 година во село Сопот се оддржа првата едукативна работилица за буџетска писменост во рамки на Институционалниот грант финансиран од Акција Здруженска. На работолницата воведно излагање имање претседателката Ирина Поцкова која објасни која е целта на оваа работилница. Потоа беа презентирани кои се надлежности на општината, како и контакт лица за одредени надлежности …

Прва едукативна работилница со жените од СОПОТ за Буџетска писменост Read More »

Фокус група со жените од с. Сопот

Граѓанската иницијатива на жени Свети Николе, на 19 јули годинава, одржа фокус група со жените од село Сопот. Цел на средбата беше да се добијат информации за тоа колку жените се запознаени со работата на единиците на локална самоуправа, со кои проблеми се соочуваат и дали и колку се мотивирани да се вклучат во процесите …

Фокус група со жените од с. Сопот Read More »